Integritetspolicy

Allmänna dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU. Det tycker vi är bra och viktigt.

Vi vill med denna policy försäkra oss om att vi får fortsatt förtroende från dig att spara och hantera dina personuppgifter i vår organisation. Om du anser att det är i sin ordning så behöver du inte göra någonting. Läs dock gärna vår policy här under.

Integritetpolicy

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?
AB Sandro är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Vi kommer att kunna kontakta dig via mail, telefon, sms eller per post. Detta kan ske inför, under och efter vi ska/har haft kontakt med dig.

Typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via e-post. Uppgifterna vi samlar in inkluderar ditt namn, adress, email och telefonnummer.

Avregistrering och rätten att bli raderad
Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från information som kommer från AB Sandro och kan själv välja vilken information du önskar erhålla. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till oss om dina önskemål. Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken i mailet alternativt ringa 090-13 59 00 eller maila till info@sandro.nu och när som helst ta bort dina kontaktuppgifter.

Rensning och uppdatering av databas
För oss är det viktigt att ha en korrekt databas och vi rensar och uppdaterar därför databasen löpande.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att en gång per kalenderår få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss. Du får uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?
Vi delar aldrig dina uppgifter, varken inom eller utanför EU/EES.

Hur kommer du i kontakt med oss?
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter
AB Sandro
Lena Lee
Rådhusesplanaden 16a
903 28 Umeå
info@sandro.nu
090-13 59 00

Ditt samtycke
Om du godkänner att AB Sandro lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, orderbekräftelser, fakturor mm behöver du inte göra någonting. Om du inte accepterar det vill vi att du skickar ett mail till info@sandro.nu och meddelar hur du vill att vi gör i stället.

Med vänlig hälsning,

Lena Lee, AB Sandro